ส่วนประกอบของดิน

| |

เคยได้ยินใช่ไหมว่าดินมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ได้ยินบ่อย ๆ คือ น้ำ อินทรีย์วัตถุ และอีกหลายอย่าง เรามาดูรายละเอียดกันเลยว่าดินมี องค์ประกอบอะไรบ้าง ที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโ่ตของพืช


1. อนินทรีย์วัตถุ (mimeral matter) เป็นส่วนทีีเกิดขึ้นจากชิ้นเล็ก ๆ ของแร่และหินต่าง ๆ ที่สลายตัวโดยทางเคมี ทางฟิสิกส์ และทางชีวเคมี (มีสัดส่วนในดิน


2. อินทรีย์วัตถุ (organic matter) คือส่วนที่เกิดจากการเน่าเปื่อยผุพังหรือการสลายตัวของเศษเหลือของพืชและสัตว์ที่ทับถมกันอยู่บนดิน


3. น้ำ จะพบอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน (aggregate) หรืออนุภาคดิน (particle)


4. อากาศ ที่ว่างในดินระหว่าก้อนดินหรืออนุภาคนั้นมีอากาศอยู่ แก๊สที่พบได้ทั่วไปในอากาศในดินมี ไนโตรเจน ออกซิเจน  และคาร์บอนไดออกซ์ไซต์


โดยทั่วไปปริมาตรของแต่ละส่วนประกอบที่มีอยู่ดินและเหมาะกับพืชคือ ส่วนประกอบทีีเป็นของแข็งประมาณ 50% โดยปริมาตร (คือส่วนของอนินทรีย์วัตถุ 45% และอินทรีย์วัตถุ 5%)  และส่วนประกอบที่เป็นช่องว่าง(อากาศ)และน้ำ อีก 50% (ซึ่งแยกเป็น อากาศ 25% และ น้ำ 25%)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น